Tijdens de maand december 2019 worden er enkele van mijn werken geëxposeerd in het Hilton Hotel in Boedapest.